نقاط ضربه در ای اف تی

به ترتیب عبارتند از  نقطه کاراته،  فرق سر،   ابتدای ابرو ، انتهای ابرو،   زیر چشم ،  زیر بینی، زیر لب،  ترقوه ، زیر بغل. این نقاط بر روی کانال های انرژی یا مریدین ها واقع شده اند.

  • نقطه کاراته : قسمت گوشت آلود دست که کاراته کارها برای شکستن اجسام از آن استفاده میکنند. قسمت گوشت آلود هر یک از دست ها بین مچ دست و ابتدای انگشت کوچک نقطه کاراته نام دارد و اولین نقطه ای است که در زمان انجام ضربات مورد استفاد قرار میگیرد. همزمان با ضربه زدن بر روی این نقطه جمله تصحیح 3 بار تکرار میشود.

  • فرق سر: اگر یک خط از گوش سمت چپ تا گوش سمت راست و همچنین یک خط از بینی تا پشت سرمون بکشیم، فرق سر در محل تقاطع این دو خط واقع شده است.
  • ابتدای ابرو: بین دو ابرو در محل رویش دو ابرو و کمی متمایل به طرفین بینی قرار دارد .
  • انتهای ابرو: این نقطه بین انتهای ابرو و گوشه چشم واقع شده این نقطه رو هم با امگشامون ضربه میرنیم و تحریک میکنیم
  • زیر چشم: تقریبا وسط استخوان گونه و به عبارتی دیگر دو نیم سانت زیر گودی چشم و روی استخوان گونه واقع شده است.
  • زیر بینی: ناحیه انتهای بین زیر بینی و لب بالایی و به عبارتی گودی زیر بینی به عنوان نقطه زیر بینی استفاده میشود.
  • زیر لب: قسمت گودی بین لب پایینی و چانه به عنوان نقطه زیر لب شناخته میشود.
  • ترقوه: قسمت گودی گلو یا استخوان ترقوه، محل اتصال و رسیدن استخوان های ترقوه جناغ سینه و اولین دنده فوقانی به نقطه ترقوه شهرت دارد.
  • زیر بغل: این نقطه تقریبا 10 سانتی متر زیر بغل قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *